Tập đoàn Home Credit công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2021​

Báo cáo nêu bật những bước tiến của Home Credit trong việc đem lại lợi ích về tài chính toàn diện dưới sự dẫn dắt của chuyển đổi số, được xây dựng dựa trên lịch sử hoạt động có trách nhiệm của công ty.

Hôm nay, Tập đoàn Home Credit công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2021. Trong báo cáo mới nhất này, Home Credit đã nêu bật những bước tiến mới của mình trong việc tuân thủ các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), bao gồm thúc đẩy tài chính toàn diện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có trách nhiệm cho những đối tượng chưa được tiếp cận với tài chính. Báo cáo này được xây dựng phù hợp với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc với phạm vi bao gồm tất cả các thị trường có sự hiện diện của Home Credit.

Báo cáo Phát triển Bền vững này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của Home Credit với tư cách là một doanh nghiệp toàn diện, có trách nhiệm, và có các nguyên tắc ESG được gắn chặt với giá trị và DNA của công ty.

Xem Báo cáo Phát triển Bền vững 2021 (phiên bản tiếng Anh) của Home Credit tại đây.

Báo cáo phiên bản tiếng Việt sẽ được cập nhật.

Đã đăng ngày 15.06.2022