Giúp Home Credit làm bài khảo sát ngắn

Bạn ơi, Home Credit rất cần ý kiến của bạn đó​.

Chỉ 7 phút ngắn ngủi để hoàn thành bài khảo sát dưới đây, Home Credit rất cần những đóng góp của bạn để cải thiện dịch vụ cũng như chăm sóc bạn thật tốt hơn nữa trong tương lai.

Làm bài khảo sát tại đây.

Ý kiến của bạn là động lực rất lớn cho Home Credit phát triển trong chặng đường sắp tới. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ ra thời gian để hoàn thành bài khảo sát này.

Xem điều khoản và thông tin tại đây.

Đã đăng ngày 06.02.2023