Home Credit tiên phong trong các tiêu chuẩn ESG​​

"Tính bền vững luôn đi liền với chiến lược tiếp cận thị trường của chúng​ tôi và sự cam kết này càng khẳng định rõ ràng trong giai đoạn Covid-19, đây là yếu tốt bản lề trong cách chúng tôi làm việc với khách hàng, con người, cộng đồng, đối tác và các cổ đông", bà Annica Witschard - Tổng ​​giám đốc Home Credit Việt Nam đã chia sẻ.​​

Trọng tâm của việc triển khai quy chuẩn ESG nằm ở chữ S (Social) mang tính cộng đồng sâu sắc. Sứ mệnh và mục tiêu hàng đầu của Home Credit luôn là việc hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu của mình với giải pháp tài chính an toàn và đáng tin cậy. Đồng thời Home Credit luôn hướng đến tạo dựng một cộng đồng bền vững với sự kết nối hòa nhập và giúp đỡ trong tình huống thiên tai dịch bệnh, hướng về tương lai lâu dài.​​

Xem thêm những hoạt động ESG nổi bật tại Việt Nam tại đây

Đã đăng ngày 05.05.2022