Hiểu về tài chính – Cẩm nang Quản lý Tài chính thông minh

Cuốn sách “Hiểu về tài chính – Cẩm nang quản lý tài chính thông minh” là sản phẩm kết hợp giữa Home Credit và các chuyên gia tài chính tại Việt Nam. ​

Đây chính là một bước đệm cho Home Credit trong việc đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. ​

​Khi hiểu được những kiến thức cơ bản về tài chính, chúng ta có thể quản lý thu nhập và chi tiêu tốt hơn, nắm bắt cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro từ thị trường.

Đọc sách trực tuyến tại đây: Hiểu về tài chính

Bạn đọc có thể mua sách “Hiểu về tài chính” tại các cửa hàng của Saigon Books hoặc đặt mua trực tuyến tại đây. Đặc biệt, toàn bộ doanh thu sách in sẽ được Home Credit Việt Nam đóng góp vào Quỹ Từ thiện Bông Sen cho dự án Home Love để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đã đăng ngày 28.12.2022