Tập đoàn Home Credit công bố báo cáo chính thức về hoạt động Môi Trường, Xã Hội và Quản Trị (ESG)
Tập đoàn Home Credit công bố báo cáo chính thức về hoạt động Môi Trường, Xã Hội và Quản Trị (ESG)

(Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021) Tập đoàn Home Credit đã công bố báo cáo đầu tiên về hoạt động Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Báo cáo đề cập đến các chương trình và các biện pháp mà Home Credit đã và đang thực hiện để hỗ trợ khách hàng và cộng đồng, cũng như chia sẻ cách thức công ty tập trung cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính bền vững và có trách nhiệm.

Read more